Kary z sanepidu uchylane w całości!!!

Sanepid przegrywa w sądzie do zera. Wszystkie kary uchylone

Gdyby rozprawy dotyczące kar administracyjnych nakładanych przez sanepid za łamanie wprowadzonych przez rząd obostrzeń traktować jak mecz, w ciągu trzech dni wynik wynosiłby 21:0 na korzyść odwołujących się od grzywny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie ma wątpliwości: działania sanepidu były niezgodne z prawem.

Lockdown wprowadzony rozporządzeniami, a nie jak nakazuje porządek prawny wprowadzeniem stanu wyjątkowego popartego odpowiednimi ustawami, nie ma umocowanie prawnego i narusza konstytucję. Dotyczy to zarówno restrykcji narzuconych obywatelom (przy czym pod koniec 2020 roku uchwalono ustawę, która usunęła wskazywane przez sąd mankamenty), jak i zakazy działania zakomunikowane przedsiębiorcom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie skarg na nałożone przez sanepid kary za łamanie obostrzeń. Spraw jest ponad 100, sędziowie w ciągu trzech dni wydali orzeczenia w 21 przypadkach. Wyrok brzmi tak samo: stwierdzono nieważność decyzji.

Kary sanepidu uchylane przez sąd. Brak umocowania prawnego
Zaangażowanie sanepidu do kontrolowania przestrzegania nałożonych przez rząd obostrzeń miało z jednej strony przestraszyć osoby zamierzające ignorować rozporządzenia (maksymalny wymiar kary to 30 000 zł), z drugiej zaś podreperować budżet państwa, dla którego w pandemii wszystkie wpływy są na wagę złota.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzyła w dniach 12-14 stycznia 2021 dokładnie 21 spraw dotyczących kar nałożonych przez sanepid – w większości dotyczyły one nieprzestrzegania obostrzeń przez osoby indywidualne. We wszystkich przypadków stwierdzono, że nie było podstaw prawnych do karania.

Dużo wskazuje na to, że podobnych wyroków mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy otworzą się mimo wprowadzonych przez rząd zakazów. WSA już orzekł, że ograniczenie wolności gospodarczej nie jest możliwe za pomocą rozporządzenia, bez wprowadzania stanu wyjątkowego.

Coraz więcej biznesów zapowiada w związku z tym portów do działalności od 18 stycznia 2021. Otwarcie hoteli i restauracji zapowiada Góralskie Veto, analogiczną akcję organizuje Bałtyckie Veto. Akcja #otwieramy może przyciągnąć tysiące przedsiębiorstw z całej Polski: cześć z nich można znaleźć na specjalnej mapie.

Właściciel lodowiska, które otworzyło się na krótko jako kwiaciarnia, też został ukarany przez sanepid grzywną 30 000 zł. Zapowiedział, że będzie walczyć w sądzie o unieważnienie kary, a następnie pozwie urzędnika, który podpisał się po decyzją.

 

 

Źródło/przedruk: RadioZet

 

 

 

Facebook Comments Box