Globalny RESET – eliminacja małych i średnich przedsiębiorstw

Trader 21: Globaliści dążą do eliminacji małych i średnich przedsiębiorstw, by pozostały korporacje i większy udział w gospodarce przejął rząd. Chodzi o kontrolę

Znany jako “Trader21” specjalista w zakresie finansów tłumaczył, na czym ma polegać zapowiadany przez bankierów i część polityków “Wielki Reset”. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na rynkach finansowych, kreacji długu, a także tego, jak zmieniła się rola banków centralnych na przestrzeni lat oraz jakie są dalsze plany i motywy działania międzynarodowej finansjery.

– Chodzi o to, żeby poszczególne kraje nie miały kontroli nad swoją walutą i nad stopami procentowymi. Dlatego oddaje się dwie najważniejsze rzeczy w ręce rzekomo niezależnych instytucji. W rzeczywistości te instytucje są zależne od Banku Rozrachunków Międzynarodowych. (…) Rada Polityki Pieniężnej wykonuje polecenia, które przychodzą z góry

– mówił Cezary Głuch.

Ekspert tłumaczył, że światowe elity finansowe nienawidzą stosunków kapitalistycznych, ponieważ w warunkach wolnorynkowych kontrola rynków spoczywa w rękach małych i średnich przedsiębiorców.

– Wielki reset jest niby okazją, która ma pomóc w przebudowaniu światowej gospodarki. Mamy ograniczyć dziedziczenie, podnieść podatki, utrzymać silnie negatywne stopy procentowe, po to, żeby zniszczyć kapitał. Docelowo ma pozostać dwóch pracodawców – rząd i największe międzynarodowe korporacje. Między innymi dlatego dzisiaj przy okazji resetu uderza się w małe i średnie firmy, natomiast pozwala się działać korporacjom

– tłumaczył Trader 21.

– W takim otoczeniu jak dziś firma średniej wielkości jest całkowicie odcięta od kredytu. Banki boją się pożyczać pieniądze, mało kto w takich firmach jest w stanie wyemitować obligacje, a już na pewno bank centralny nie kupi ich obligacji, nawet gdyby udało im się wyemitować. Także Europejski Bank Centralny skupuje tylko obligacje największych podmiotów. (…) Firma X działająca niby w normalnych warunkach, jeżeli w ogóle uda jej się wyemitować obligacje, musi zaoferować pięć czy osiem procent odsetek, natomiast korporacja wskazana przez bank centralny, może zaoferować jedną dziesiątą procenta odsetek rocznie i takie odsetki zostaną skupione przez Europejski Bank Centralny.  Dzięki rolowaniu długu korporacyjnego taka firma może przetrwać, nawet jeśli przez X lat będzie leciała na stratach, bo ten dług będzie rósł, aż w końcu najprawdopodobniej zostanie umorzony

– mówił dalej Cazary Głuch.

– Globaliści dążą do eliminacji małych i średnich przedsiębiorstw, po to, żeby pozostały korporacje i żeby coraz większy udział w gospodarce przejmował rząd. Chcą wyrównać nierówności, czyli po prostu równać każdego w dół. Idziemy w kierunku Kuby. Kuba jest świetnym przykładem tego, jak działa komunizm. Nie mają nierówności, bo każdy żyje ledwo, z miesiąca na miesiąc. (…) Nie chodzi o posiadanie wszystkiego, chodzi o kontrolę jednostki

– dodał.

.

.

.

Źródło: wSsensie

 

 

 

Facebook Comments Box