Czy maska zakrywająca usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użyciu i wolna od potencjalnych zagrożeń ?

Z przyjemnością poinformujemy o ważnych wiadomościach dotyczących ryzyka związanego z noszeniem maskami na twarzy – “Is a Mask That Cover the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?”, opublikowanego w International Journal of Environmental Research and Public Health, Impact Factor 2,8

W wielu krajach wprowadzono wymóg noszenia masek w miejscach publicznych w celu powstrzymania SARS-CoV-2 czyniąc go powszechnym w 2020 roku. Do tej pory nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących negatywnych skutków zdrowotnych, jakie mogą powodować maski.

Celem było znalezienie, przetestowanie, ocena i zestawienie naukowo udowodnionych efektów ubocznych związanych z noszeniem masek.
Dla oceny ilościowej znaleziono 44 głównie eksperymentalne badania, a dla oceny merytorycznej 65 publikacji.

Literatura wykazała istotne efekty uboczne masek w wielu dziedzinach. W niniejszej pracy odnosimy się do pogorszenia stanu psychicznego i fizycznego oraz wielu objawów opisanych ze względu na ich spójną, powtarzającą się i jednolitą prezencje w różnych dyscyplinach jako Zestpół Wyczerpania Wywołanego Maską (MIES – Mask-Inoucro Exhaust.in Synogimr).

Zobiektywizowaliśmy ocenę zmian w fizjologii układu oddechowego osób noszących maski z istotną korelacją spadku O2 i zmęczenia (p < 0.05), zmasowane współwystępowanie upośledzenia oddychania i spadku O2 (67%), maski N95 i wzrostu CO2 (82%, maski N95 i spadku O2 (72%), maski N95 i bólu głowy (60%), upośledzenia oddychania i wzrostu temperatury (88%) ale także wzrostu temperatury i wilgotności (100%) pod wszystkimi maskami.

Przedłużone noszenie masek przez ogół społeczeństwa może prowadzić do istotnych skutków i konsekwencji w wielu dziedzinach medycyny.

Oryginalne polski tłumaczenia całej anglojęzycznej publikacji znajdziecie TUTAJ

 

 

Materiał udostępniony dzięki życzliwości Medicusante.com

 

 

 

 

Facebook Comments Box