Czy kampanie szczepionkowe zostaną wykorzystane do wyludnienia na masową skalę ?

PROSZĘ OSTRZEC każdą osobę, aby nie zbliżała się do uzupełniających szczepionek. Absolutnie nie ma takiej potrzeby… Jeśli ktoś chciałby skrzywdzić lub zabić znaczną część światowej populacji w ciągu najbliższych kilku lat, wdrożone teraz systemy umożliwią to. Uważam, że jest całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę” – powiedział dr Mike Yeadon dla American Frontline Doctors.

26 marca 2021 r. Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, przeprowadził bardzo ważną rozmową z amerykańskimi lekarzami pierwszej linii (AFLDS), ostrzegając, że dążenie do szczepienia jak największej części populacji eksperymentalnymi szczepionkami na COVID-19 to SZALEŃSTWO zła, które może mieć znamiona ZBRODNI PRZECIW LUDZKOŚCI i najprawdopodobniej zmierza ku WYLUDNIENIU NA MASOWĄ SKALĘ.

Komentarze Yeadona są również wygłaszane w szerszym kontekście ostrej debaty na temat teorii przedstawionych przez Geerta Vandena Bossche, eksperta ds. szczepionek związanego z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, który wraz z pojawieniem się „demaskatora” ostrzegł również przed globalną katastrofą nniemającąsobie równej ze względu na sposób wykorzystania tych szczepionek. Krótko mówiąc, Vanden Bossche obawia się, że te eksperymentalne szczepionki, które nie zapobiegają infekcji i przenoszeniu wirusa, będą sprzyjać rozwojowi niebezpiecznych mutacji, które mogą być znacznie bardziej śmiercionośne zarówno dla zaszczepionych, jak i niezaszczepionych, którzy z różnych powodów nie będą mieć wystarczającej odporności, aby chronić się przed zachorowaniem.

Chociaż Yeadon obawia się również strasznych konsekwencji tych kampanii szczepień, zdecydowanie nie zgadza się z teorią Vanden Bossche i z proponowanym rozwiązaniem polegającym na większej liczbie szczepień.

Myślę, że historia Gerrta Vandena Bossche’a jest wysoce podejrzana – powiedział Yeadon. Nie ma żadnych dowodów na to, że szczepienia prowadzą lub doprowadzą do nowych niebezpiecznych wariantów. Martwię się, że to jakaś sztuczka…

W grudniu ubiegłego roku Yeadon, jako obywatel Wielkiej Brytanii, wraz z innymi lekarzami  złożyli petycję do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o natychmiastowe zawieszenie dystrybucji tych eksperymentalnych szczepionek ze względu na wiele obaw związanych z bezpieczeństwem, w tym prymowanie patogenne, które wiąże się z przesadną reakcją immunologiczną, zwłaszcza gdy osoba wcześniej zaszczepiona zostaje skonfrontowana z prawdziwym, „dzikim” wirusem.

W swojej „Białej Księdze” na temat eksperymentalnych szczepionek przeciw COVID-19 stowarzyszenie AFLDS ostrzega, że reakcje poszczepienne, które mogą być śmiertelne, są trudne do udowodnienia, ponieważ często są interpretowane jako infekcja innymi patogenami.

Utrzymując, że nie ma potrzeby szczepień na COVID-19, dr Yeadon podkreśla: Proszę OSTRZEC każdą osobę, aby nie zbliżała się do szczepionek uzupełniających. Nie ma takiej potrzeby.

Amerykańscy lekarze z pierwszej linii (AFLDS) rozmawiali z byłym wiceprezesem i dyrektorem naukowym firmy Pfizer, dr Mike Yeadon, o jego poglądach na temat szczepionki COVID-19, hydroksychlorochiny i iwermektyny, organów regulacyjnych itp.

Na początku dr Yeadon powiedział: Doskonale zdaję sobie sprawę z globalnych zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych obecnie na dużej części światowej populacji. Czuję wielki strach, ale po mimo wszystko nie zamierzam przestać służyć jako ekspert wielu grupom zdolnych prawników, takich jak Rocco Galati z Kanadzie i Reiner Fuellmich  z Niemczech. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że stoimy w obliczu zła i niebezpiecznych produktów, a moja determinacja w dążeniu do prawdy nigdy nie była tak wielka w mojej 40-letniej karierze naukowej.

W Wielkiej Brytanii jest oczywiste, że władze są nastawione na kurs, który doprowadzi do podania szczepionek możliwie największej liczbie ludności. To szaleństwo, ponieważ nawet jeśli te preparaty byłyby legalne i skuteczne, ochrona jest potrzebna tylko tym, którzy mają szczególnie podwyższone ryzyko śmierci z powodu tego wirusa. Dla tych osób może to być poważny argument, że warto zaryzykować. Jednak na pewno istnieje spore ryzyko, które ja nazywam „mechanistycznym”, związane ze sposobem, w jaki działają. Ale wszyscy inni ludzie, zdrowi i młodsi niż 60 lat, nie umierają z powodu tego wirusa. W tej dużej grupie społeczeństwa, całkowicie nieetyczne jest podawanie nowych preparatów nazywanych szczepionkami, w przypadku których potencjalne niepożądane skutki po kilku miesiącach są zupełnie nieokreślone. Nigdy wcześniej intencje, jakie kierują takimi działaniami nie byłyby uznane za mądre… i wiem to z całą pewnością, że ci, którzy tym kierują także to wiedzą, więc musimy zadać sobie pytanie – jaki jest tego motyw?

Teoretycznie motywem mógłby być biznes i pieniądze, które mogą zarobić na tym firmy farmaceutyczne, jednak taka teoria mnie nie przekonuje, ponieważ ten sam efekt finansowy można uzyskać podnosząc koszt jednostkowy i jednocześnie nie zabiegając o wyszczepienie całego społeczeństwa można ten dylemat rozwiązać. Na inne i zarazem złe intencje może wskazywać dążenie do włączenia w system szczepień całej ludności łącznie z nieletnimi dziećmi i ostatecznie także niemowlętami.   

Na to wszystko nie znajduję żadnego medycznego uzasadnienia. Znając schemat działania tych „szczepionek”, który prowadzi do ekspresji białka S kolca koronawirusa w ciele biorcy, które jak wiemy samo w sobie prowadzi do niekorzystnych skutków biologicznych takich jak inicjowanie zakrzepicy krwi i nadmierne pobudzenie układu odpornościowego, powinniśmy być bardzo ostrożni. Jestem zdeterminowany, aby zwrócić uwagę, że osoby, które nie są w grupie ryzyka podatnej na zakażenie tym wirusem, nie powinny być narażane na ryzyko powyższych niepożądanych skutków tych czynników.     

PRZEPROWADZAJĄCY WYWIAD: W  przemówieniu, które wygłosiłeś pięć miesiące temu, powiedziałeś:

Najbardziej prawdopodobny czas trwania odporności na wirusa układu oddechowego, takiego jak SARS CoV-2, wynosi wiele lat. Dlaczego tak mówię?  Mamy dane dotyczące wirusa, który przetoczył się przez części świata siedemnaście lat temu, zwanego SARS, i wiemy, że SARS CoV-2 jest w 90% podobny do SARS, więc sądzę, że jest to najlepsze porównanie, na jakich możemy się teraz opierać.

Dowody są jasne: nasi sprytni immunolodzy komórkowi przebadali wszystkie osoby, do jakich udało się im dotrzeć, które przeżyły SARS 17 lat temu. Pobrali próbki krwi i sprawdzili, czy w ich w organizmach widoczna jest odpowiedz immunologiczna na oryginalny SARS. Wszyscy przebadani mieli całkowicie normalną, solidną pamięć komórek T na tego wirusa. W konsekwencji udowodniono, w związku z tym, że podobieństwo wirusów jest tak duże i powstała odporność krzyżowa, przez którą wszyscy byli również chronieni przed SARS CoV-2.

Biorąc pod uwagę powyższe i najlepsze dostępne dane uważam, że odporność powinna utrzymywać się na solidnym poziomie, co najmniej przez 17 lat. Myślę, że to całkiem możliwe, że trwa przez całe życie. 

Styl odpowiedzi limfocytów T tych ludzi był taki sam, jak w przypadku szczepienia, co potwierdziły badania po wielu latach. Myślę więc, że mamy naprawdę mocne dowody na to, że odporność po przechorowaniu będzie trwała wiele lat, a może nawet całe życie .

Innymi słowy mówiąc, według ciebie wcześniejsze narażenie na SARS – czyli wariant podobny do SARS CoV-2 – nadawało odporność na SARS CoV-2.

Rząd Izraela natomiast wspomina o nowych agresywnych mutacjach, aby uzasadnić blokady społeczne, zamknięcia lotnisk i inne ograniczenia włącznie z wprowadzeniem Zielonego Paszportu. Biorąc pod uwagę werdykt Sądu Najwyższego, czy sądzisz, że możliwe jest uprzedzenie przyszłych ograniczeń rządowych za pomocą ujawnienia dokładnych informacji na temat nierzetelnych danych o mutacjach, odporności stadnej itp., które to dane mogłyby zostać wykorzystane przez  prawników,  którzy będą kwestionować te przyszłe obostrzenia?

YEADON: To, co nakreśliłem w odniesieniu do odporności na SARS, jest dokładnie tym, co widzimy w przypadku SARS-CoV-2. Badanie pochodzi z jednego z najlepszych laboratoriów w swojej dziedzinie.

Zatem teoretycznie ludzie mogliby przetestować swoją odporność na limfocytach T, mierząc odpowiedzi komórek w próbce ich krwi. Są takie testy, nie są one jeszcze idealne… prawdopodobnie będą kosztować po kilkaset dolarów każdy. Testy, o których mówię, nie są jest jeszcze dostępny komercyjnie i jak na razie są dostępny tylko w Wielkiej Brytanii.

Spodziewam się jednak, że firma może nie chętnie produkować tych testów bez zawarcia umowy na ich dystrybucje na dużą skalę. Umowa taka może nie być wielu na rękę… Gdybyś miał zorganizować przetestowanie kilku tysięcy niezaszczepionych Izraelczyków, może to być miecz obosieczny. Opierając się na doświadczeniach z innych krajów, 30-50% ludzi miało wcześniej odporność, a dodatkowo około 25% zostało zakażonych i jest teraz odpornych… a taka informacja nie idzie z głównym nurtem.

Osobiście neguję podejście władz i ich warunki: uważa się, że możesz być źródłem infekcji, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. To nie normalne i nie racjonalne zachowanie – nie musisz udowadniać, że nie stanowisz zagrożenia dla zdrowia innych. Osoby bez objawów nigdy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia innych. Po zaszczepieniu tych, którzy są w grupie ryzyka zakażenia wirusem, po prostu nie ma argumentu, że ktokolwiek inny musiałby zostać zaszczepiony.

PRZEPROWADZAJĄCY WYWIAD: Porozmawiajmy teraz o tych tzw. „nieszczelnych szczepionkach” W moim rozumieniu nieszczelna szczepionka to taka, która ​​tylko zmniejsza objawy u zaszczepionych, ale nie zatrzymuje transmisji… w związku z tym umożliwia rozprzestrzenianie się tego, co następnie staje się bardziej śmiercionośnym wirusem.

Na przykład w Chinach celowo używają nieszczelnych szczepionek przeciwko ptasiej grypie, aby szybko ubić stada kurczaków…, niezaszczepione umierają w ciągu trzech dni. Jeśli chciano by uratować wszystkie kurczaki, jedynym rozwiązaniem byłoby zaszczepienie 100% stada, ponieważ wszystkim niezaszczepionym groziło duże ryzyko śmierci. Tak więc sposób wykorzystania obecnie nieszczelnej szczepionki na społeczności może budzić wątpliwości co od intencji ich stosowania, możliwe jest, że intencją może być wyrządzenie dużej krzywdy niezaszczepionym.

Historia i doświadczenia pokazują, że silniejsze szczepy zwykle nie rozprzestrzeniają się w populacji, ponieważ zabijałyby żywiciela zbyt szybko…, ale jeśli zaszczepieni doświadczają tylko mniej groźnej choroby, rozprzestrzeniają te szczepy na niezaszczepionych, którzy zapadają na poważną chorobę i umierają.

Czy zgadzasz się z tą oceną? Ponadto, czy zgadzasz się, że jeśli niezaszczepieni staną się podatni, jedyną drogą do przodu jest profilaktyka HCQ dla tych, którzy jeszcze nie mieli COVID-19? Czy Protokół Zelenko działałby przeciwko tym silniejszym szczepom, gdyby tak było? A jeśli wielu ma już wspomnianą wcześniej „17-letnią odporność na SARS”, czy to nie chroniłoby przed jakimkolwiek super-wariantem?

YEADON: Zgodnie z ogólną zasadą, nowe mutacje wirusów tworzą się bardzo często i rutynowo jednak zawsze są mniej niebezpieczne ale bardziej zaraźliwe, wtedy dochodzi do równowagi ze swoim ludzkim gospodarzem. Warianty generalnie nie stają się bardziej niebezpieczne.

Żaden wariant koronawirusa jak dotąd nie różni się od oryginalnej sekwencji o więcej niż 0,3%. Innymi słowy, wszystkie warianty są co najmniej w 99,7% identyczne z sekwencją Wuhan. To fikcja, i zła teoria, że ​​nowe mutacje mają szansę „uciec przed odpornością”. To, że osoba, która przeszła naturalną infekcją zachoruje na nowy wariant jest z natury mało prawdopodobne a na dodatek jest to empirycznie poparte wysokiej jakości badaniami… a wszystko dla tego, że stopień podobieństwa wariantów jest bardzo duży.

Badania, do których się odwołuję, pokazują, że ludzie wychodzący z infekcji mają szeroki zakres komórek odpornościowych, które rozpoznają WSZYSTKIE warianty. Ten artykuł  pokazuje DLACZEGO rozległe rozpoznanie molekularne przez układ odpornościowy sprawia, że ​​drobne zmiany w wariantach są nieistotne.

Mogę powiedzieć wystarczająco mocno: historie o nowych wariantach i potrzebie uzupełniających szczepionek są FAŁSZEM. Obawiam się, że za tym wszystkim stoją bardzo złe i nie racjonalne powody. Z pewnością nie są one poparte najlepszą wiedzą i naukowym spojrzeniem na odporność. Oświadczenia tych, którzy mają inne zdanie zawsze są pozbawione merytorycznej treści i wykorzystują różne sztuczki i manipulacje warunkami do testowania skuteczności przeciwciał. 

Przeciwciała są prawdopodobnie nie warunkują skutecznej ochrony gospodarza przed tym wirusem. Przeprowadzono kilka naturalnych eksperymentów, na których ludzie niestety nie potrafią wytwarzać przeciwciał, ale są w stanie całkiem skutecznie odeprzeć tego wirusa. Oczywiście zdecydowanie lepiej radzą sobie osoby z przeciwciałami niż bez, ale nie jest to 100% norma. Choć są to rzadkie przypadki, ale pokazują, że przeciwciała nie są niezbędne dla odporności gospodarza. Jedynymi osobami, które mogą pozostać bezbronne i potrzebować profilaktyki lub leczenia, są osoby starsze i / lub chore, które nie mogą lub nie chcą otrzymać szczepionki – do czego mają prawo.

Dobrą wiadomością jest to, że dostępnych jest wiele wyborów: hydroksychlorochina, iwermektyna, budezonid (steroid wziewny stosowany u astmatyków) i oczywiście doustna witamina D, cynk, azytromycyna itp. Zmniejszają one nasilenie do tego stopnia, że ​​wirus ten nie musi stać się kryzysem zdrowia publicznego.

PRZEPROWADZAJĄCY WYWIAD: Czy uważasz, że FDA wykonuje dobrą robotę w zakresie nadzoru nad dużymi firmami farmaceutycznymi? W jaki sposób Big Pharma obchodzi regulatorów? Czy uważasz, że zrobili to w przypadku „szczepionek” mRNA?

YEADON: Do niedawna bardzo szanowałem światowe organy regulacyjne dotyczące leków. Kiedy byłem w firmie Pfizer, a później byłem dyrektorem generalnym firmy biotechnologicznej, którą założyłem (Ziarco, później przejęty przez Novartis), z szacunkiem współpracowaliśmy z FDA, EMA i brytyjską MHRA. Zawsze byliśmy dobrej jakości interakcjach.

Niedawno zauważyłem, że Fundacja Billa i Melindy Gatesów (BMGF) przekazała grant Agencji Regulacyjnej ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA)! Czy to jest legalne i odpowiednie? Oni są finansowane z publicznych pieniędzy… nigdy nie powinni przyjmować pieniędzy od podmiotu prywatnego. Oto ewidentny przykład, w którym brytyjski regulator ma konflikt interesów.

Kolejny przykład: Europejska Agencja Leków nie zażądała od firmy Pfizer informacji ujawnionych na temat oszustw statystykami podczas przeglądu szczepionki Pfizer. Przykłady i dowody na to można znaleźć na  stronie iinternetowej CoronaCommittee  Reinera Fuellmicha w Internecie.

Między innymi, dlatego nie wierzę już, że organy regulacyjne są w stanie nas chronić i rzetelni wykonywać to, do czego zostały powołane. Ich zatwierdzenia nie mają żadnego znaczenia

W sprawie szczepionek genetycznych dr. Wolfgang Wodarg i ja złożyliśmy petycję do EMA 1 grudnia 2020 r. Zignorowali nas. Niedawno napisaliśmy do nich prywatnie, ostrzegając przed zakrzepami krwi, zignorowali nas. Kiedy upubliczniliśmy  nasz list, zostaliśmy całkowicie ocenzurowani. Kilka dni później w ponad dziesięciu krajach wstrzymano stosowanie szczepionki z powodu zakrzepów krwi. Sadze, że duże pieniądze od firm farmaceutycznych i gotówka z BMGF tworzą środowisko, w którym powiedzenie„ NIE” po prostu nie jest opcją dla regulatora.

Muszę jednak powrócić do kwestii „szczepionek uzupełniających”(zastrzyków przypominających). Cała ta narracja – obawiam się – jest po to, aby wykorzystując ponowne szczepienia nad nami niezrównaną władzę. PROSZĘ OSTRZEC każdą osobę, którą znasz, aby nie ryzykowała i nie poddała się presji ponownych szczepień. Nie ma sensu i nie takiej potrzeby.

Nie ma takiej potrzeby, a mimo to są one wytwarzane prze firmy farmaceutyczne, na dodatek organy regulacyjne dały wolną rękę farmacji (brak testów bezpieczeństwa), dla tego mogę tylko wywnioskować, że zostaną wykorzystane do nikczemnych celów.

Przykładowo, jeśli ktoś chciałby skrzywdzić lub zabić znaczną część światowej populacji w ciągu najbliższych kilku lat, wdrożone teraz systemy szczepień umożliwią to. Uważam, że jest całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę.

 

 

Źródło: LifeSitenews.com

 

 

 

Facebook Comments Box