Austriacki Sąd wydaje wyrok: test PCR nie nadaje się do diagnozowania SARS-CoV-2

24 marca Sąd Austriacki wydał sensacyjny wyrok, który wymierzył rządowi austriackiemu „głośne policzka”. W uzasadnieniu w kilku miejscach sąd stwierdził, że test PCR nie nadaje się do określenia zakaźności. Ta prawdopodobnie poprawna pod względem faktycznym ocena pośrednio odrzuca całą politykę koronawirusową w Austrii, która jest oparta na tym teście.

Sąd Administracyjny w Wiedniu uwzględnił skargę FPÖ na zakaz organizacji demonstracji zarejestrowanego 31 stycznia w Wiedniu. Zakaz został ustalony niesłusznie – jasno wypowiedział się Sąd. W uzasadnieniu wyroku sąd na podstawie opracowań naukowych stwierdził, że podstawy zakazu wysunięte przez Departament Policji Państwowej w Wiedniu są całkowicie bezzasadne.  Sąd zgadza się ze stwierdzeniami zawartymi w skardze, we wszystkich punktach, a nawet wykracza daleko poza argumenty wysuwane przez FPÖ. W szczególności kryteria i definicje stosowane do określenia liczby osób cierpiących na covid-19 są masowo kwestionowane.

Test PCR nie nadaje się do diagnostyki

Sąd wyraźnie zaznaczył, że nawet według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) test PCR nie nadaje się do diagnozy i dlatego sam w sobie nie mówi nic o chorobie lub infekcji człowieka. Jednak Minister Zdrowia Austrii stosuje zupełnie inną (błędną) definicję przypadku dla choroby Covid 19, której nie można wykorzystać do uzasadnienia zakazu spotkania. Biorąc to pod uwagę Sąd uznał, że jakiekolwiek określenie liczby chorych lub zakażonych jest na podstawie testów PCR jest niemożliwe.

Sąd doszedł do wniosku, że informacje miejskiej służby zdrowia w Wiedniu, na których opierał się zakaz wydany przez Departament Policji Państwowej w Wiedniu, nie zawierały żadnych ważnych i opartych na dowodach oświadczeń ani ustaleń dotyczących epidemii.

Sąd dosłownie wypowiedziała się tak:

Zgodnie z definicjami Ministra Zdrowia, „Definicja przypadku Covid-19” z 23 grudnia 2020 r.”, przypadek potwierdzony to:

  1. każda osoba, u której stwierdzono obecność kwasu nukleinowego swoistego dla SARS-CoV-2 (test PCR), niezależnie od objawów klinicznych lub
  2. każdą osobę z dowodem obecności antygenu swoistego dla SARS-CoV, która spełnia kryteria kliniczne lub
  3. każdą osobę z dowodem obecności antygenu swoistego dla SARS-CoV, która spełnia kryteria epidemiologiczne. 

Tym samym żaden z tych trzech przypadków określonych przez Ministra Zdrowia nie spełnia wymagań koncepcji WHO „osoba chora / zarażona”. WHO odmawia polegania wyłącznie na teście PCR

 

Tutaj oryginalny wyrok Sąd Administracyjny w Wiedniu

 

 

Źródło: Info-Direkt.eu

 

 

 

Facebook Comments Box